Anketa – AKÝ by mal byť PREZIDENT?

Akého prezidenta potrebuje Slovensko v súčasnosti? Aký by mal byť? S blížiacimi sa prezidentskými voľbami budeme postupne uverejňovať odpovede prezidentských kandidátov. Ako prvý odpovedal František Mikloško.

Ktoré vlastnosti by určite nemali chýbať novému prezidentovi SR a ktoré by určite nemal mať?

Prezident Slovenskej republiky nemá veľmi silné ústavné kompetencie, ale tie, ktoré má, by mal vykonávať naplno, s veľkou zodpovednosťou a osobnou integritou. Má mať dlhodobý životný príbeh s veľkou citlivosťou voči ľuďom, ich starostiam a problémom, ale aj voči verejnému priestoru. Mal by sa orientovať v celej šírke slovenskej reality a uvedomovať si svoju zodpovednosť za ukotvenosť Slovenska v západnej civilizácii. Nemal by vstupovať do každého malicherného politického sporu, ale v kľúčovej chvíli krízy, ohrozenia spoločnosti alebo štátu, povedať svoje rozhodujúce slovo. Nemal by byť vazalom politikov a oligarchov.

Niektorí slovenskí filozofi hovoria, že prezident by mal byť v ideálnom prípade stelesnením cností, vzorom, najvyššou autoritou v štáte, ktorá ponúka spoločnosti vyššie idey, k napĺňaniu ktorých ľudí nabáda slovami a zároveň aj svojim vlastným životom. Ako môže vzhľadom k aktuálne nastavenému deleniu moci, ústave, tradíciám, celospoločenskej situácii prezident zo svojej pozície posunúť Slovensko ďalej?

Osobne som sa priatelil s prvými dvoma ponovembrovými stredoeurópskymi prezidentmi, s Václavom Havlom a Árpádom Gönczom. Životný príbeh ich predurčil k tomu, aby sa stali vo svojich štátoch prezidentmi s vysokou morálnou autoritou. Obaja boli pritom ľudskí, priateľskí a mali veľký zmysel pre humor. Obaja, ale aj prezidenti kľúčových európskych štátov, s ktorými som sa stretol ako predseda Slovenskej národnej rady, boli pre mňa príkladom štátnikov, ktorí svojou osobnou integritou a autoritou posunuli svoje krajiny ďalej. To mi dáva nádej, že prezident republiky môže posunúť Slovensko ďalej, ako to ukázal aj prezident Kiska v kľúčovej chvíli po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

V súčasnom svete technológii, relativizmu hodnôt je podľa Vás možné, aby jeden človek dokázal pohnúť spoločnosťou tak výrazne, ako sa to podarilo napr. Gándhímu, ktorého filozofiou bolo stotožnenie Boha a pravdy, pričom pochopenie pravdy je podľa neho spojené s procesom mravného sebazdokonaľovania?

Gándhí bol svojou nenásilnou revolúciou predobrazom Verejnosti proti násiliu. Ale spoločnosťou môže pohnúť výrazne aj niekto, kto nemusí byť prezidentom štátu, ako pápež Ján Pavol II., dnešný pápež František, ale takou bola neomylne aj Matka Tereza.

Ktorá z nasledovných osobností, by sa podľa Vás v súčasnosti najviac hodila (svojimi kvalitami) za prezidenta SR: Ľ. Štúr, M. R. Štefánik, A. Hlinka, A. Srholec, J. Čarnogurský?

Každá doba si vyberá svoje vzory a tie sú neprenosné. Preto si kladiem s veľkou pokorou skôr otázku, ako by som obstál v tejto skúške ja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *