Úvod » Blog - Page 4
Viliam Dobiáš – Prvá pomoc.

Prvá pomoc zranenému, či chorému človeku pred poskytnutím odborného zdravotného ošetrenia môže zachrániť život, či minimalizovať trvalé následky poškodenia zdravia. Na Slovensku sa prvej pomoci žiaľ … VIAC…

0
1 2 3 4 5 6 7 12