Ivo Balaj – Elektrosmog nemôžeme ani vidieť, ani počuť, no napriek tomu je všade okolo nás.

x2

Pred dvomi rokmi sme uverejnili rozhovor s Mgr. Ivom Balajom pod názvom Neviditeľné vlny (https://www.nazor.info/neviditelne-vlny/). Dnes prinášame jeho „pokračovanie“, v ktorom okrem iného uvádzame množstvo zaujímavých a podnetných informácií týkajúcich sa nie len ochrany pred elektrosmogom, ale najmä vplyvu elektrosmogu na ľudské zdravie. Všetky dôležité informácie sú dostupné na adrese: (http://elektrosmog.voxo.eu).

Ďalšou generáciou mobilného dátového pripojenia, ktorá má byť nasledovníkom 4G siete, je 5G sieť. Aké sú riziká jej zavedenia v súvislosti s elektro-smogom?

Nároky na rýchlosť prenosu údajov bezdrôtovo, hýbu digitálnym svetom. Dnes používané frekvenčné pásma nemajú dostatočnú kapacitu, aby ich dokázali uspokojiť. Technológia mobilných zariadení 5G bude preto nútená používať omnoho vyššie mikrovlnné frekvencie, než technológie súčasných 2G, 3G a 4G sietí. Tieto frekvencie (tzv. milimetrové vlny), však nemajú schopnosť penetrovať cez stavebné materiály tak ideálne, ako mikrovlny nižších frekvencií, čo bude dôvod pre výstavbu ďalších tisícov základňových staníc.
Nedávno publikované články, ktoré skúmali biologické účinky milimetrových vĺn (1) preukázali, že tieto typy mikrovĺn budú mať pravdepodobne vplyv na ľudskú pokožku, ktorou môžu prenikať a na nervové bunky v epiderme. Okrem toho, je tu aj istý predpoklad, že technológia 5G môže mať veľmi negatívny vplyv na ekosystém baktérií.
Národné a nadnárodné agentúry, ktorých úlohou je strážiť bezpečnosť verejnosti, neustále ignorujú výzvy vedeckej obce, aby prijali prísnejšie štandardy na ochranu verejnosti voči nekontrolovanému rozširovaniu rádiofrekvenčných technológií. Namiesto toho obhajujú 20 rokov staré štandardy, ktoré majú verejnosť chrániť len voči tepelným účinkom. Ignorujú tak tisíce štúdií, ktoré upozorňujú na netepelné, biologické účinky, vrátane zvýšeného rizika rakoviny a poškodenia reprodukčného systému expozíciou mikrovĺn nízkej intenzity.
Pokiaľ ide o biologické a zdravotné účinky, je zrejmé, že ďalší výskum špecifík milimetrových vĺn (napr. pulzácia, modulácia, frekvencia, intenzita, apod.) bude nanajvýš potrebný. Dôležité však bude udržať nezávislosť financovania výskumu od priemyslu.

(1) Soghomonyan D, Trchounian K, Trchounian A. Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? Appl Microbiol Biotechnol. 2016 Jun;100(11):4761-71. doi: 10.1007/s00253-016-7538-0. Epub 2016 Apr 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27087527?dopt=Abstract
– Haas AJ, Le Page Y, Zhadobov M, Sauleau R, Le Dréan Y. Effects of 60-GHz millimeter waves on neurite outgrowth in PC12 cells using high-content screening. Neurosci Lett. 2016 Apr 8;618:58-65. doi: 10.1016/j.neulet.2016.02.038. Epub 2016 Feb 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921450?dopt=Abstract
– Sivachenko IB, Medvedev DS, Molodtsova ID, Panteleev SS, Sokolov AY, Lyubashina OA. Effects of Millimeter-Wave Electromagnetic Radiation on the Experimental Model of Migraine. Bull Exp Biol Med. 2016 Feb;160(4):425-8. doi: 10.1007/s10517-016-3187-7. Epub 2016 Feb 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899844?dopt=Abstract

Aké sú najnovšie výsledky výskumov vplyvu žiarenia z mobilných telefónov na ľudské zdravie?

Za posledné desaťročie získalo ľudstvo neoceniteľné poznatky v štúdii účinkov rádiových frekvencií na živé tkanivá. Stovky vedeckých štúdií na ľuďoch, zvieratách, i rastlinách, preukazujú negatívne účinky pôsobenia tohto žiarenia už aj pri nízkych intenzitách, ktoré sú medzinárodnými agentúrami klasifikované ako bezpečné. V tých najvýraznejších účinkoch môžeme začať tzv. elektromagnetickou precitlivenosťou (EHS), pokračovať reprodukčnými poruchami, narušením hematoencefalickej bariéry, neurodegeneratívnymi a neurologickými ochoreniami, končiac genotoxickými poruchami, súvisiacimi so vznikom alebo rozvojom rakoviny. Napr. minulý rok ukončená dvojročná štúdia Národného toxikologického programu v USA vedená na potkanoch, jednoznačne potvrdila genotoxické účinky mikrovĺn, ktoré boli doposiaľ sporné. Ale pozrime sa na problematiku detailnejšie.
Jeden z prvých vedcov, ktorý objavil biologické účinky netepelného mikrovlnného žiarenia, bol Dr. Allan Frey. Ešte v roku 1975 zistil, že mikrovlnné žiarenie otvára hematoencefalickú (krvno-mozgovú) bariéru u potkanov, ktorá je veľmi podobná ľudskej. Výsledok experimentu bol replikovaný v ďalších štúdiách a je veľmi znepokojujúci. Krvná mozgová bariéra hrá životne dôležitú úlohu v ochrane mozgu od patogénov, toxínov a ťažkých kovov.
Mnohé ďalšie biologické netepelné účinky rádiofrekvenčného žiarenia boli odhalené v priebehu nasledujúcich dekád. Ide napr. o poškodenie spermií, nervového systému, srdca (zmeny na EKG), poruchy endokrinného systému, zvýšenú hladinu glukózy v mozgu, zmeny správania a akútne príznaky (bolesti hlavy, nespavosť, hučanie v ušiach, poruchy sústredenia, únava). V tisíckach štúdií na túto tému už bolo zdokumentovaných viac než 100 biologických netepelných účinkov. (2)
Jedným z najviac znepokojivých účinkov netepelného mikrovlnného žiarenia je poškodenie DNA. Dôvod je zrejmý: poškodenie DNA môže viesť k rakovine. EU preto v roku 2004 zafinancovala štúdiu REFLEX, ktorá sa zamerala presne na tento účinok. Štúdia bola realizovaná tímom Dr. Franza Adlkofera vo Viedni. Závery ukázali, že žiarenie mobilných telefónov spôsobuje poškodenie DNA. (3) Tento záver bol zrejme prekvapením, nakoľko sa dovtedy predpokladalo, že len rádioaktívne, ionizujúce žiarenie môže poškodiť DNA, pretože jeho energia je dostatočná na to, aby vytrhla elektrón z molekuly.
Popredný vedec, Dr. Alexander Lerchl bol vedúcim tímu, ktorý replikoval výskumný projekt z roku 2010, kde bolo zistené, že slabé mikrovlnné žiarenie z mobilného telefónu v sieti 3G podporuje rast nádorov u myší. (4) Pozitívne výsledky jeho replikovanej štúdie boli ďalšou ranou odvetviu mobilných telefónov. Potvrdilo sa, že pokiaľ boli myši v maternici vystavené známemu karcinogénnemu činidlu „ENU“ (5) a následne vystavené žiareniu telefónu v sieti 3G, dochádza k výraznému bujneniu nádoru, v porovnaní s myšami, ktoré boli vystavené iba činidlu ENU.
Rádiofrekvenčné žiarenie bolo v roku 2011 klasifikované ako možný ľudský karcinogén (trieda 2B) a to na základe epidemiologických štúdií, ktoré preukazujú zvýšené riziko rakoviny mozgu. Odvtedy sa evidencia epidemiologických dôkazov rakoviny mozgu stala ešte významnejšia, čo naznačuje klasifikáciu žiarenia medzi pravdepodobné ľudské karcinogény, triedu 2A alebo dokonca triedu 1, teda ľudský karcinogén. Experimentálne štúdie predpokladajú niekoľko mechanizmov účinku na biologickej molekulárnej a bunkovej úrovni, ktoré vytvárajú základ pre karcinogénne účinky.
Emeritný profesor, Dr. Martin Pall z washingtonskej univerzity, priniesol v roku 2013 kľúčový objav, ktorý významne pomohol pochopiť tento mechanizmus. (6) Na základe prieskumu vedeckej literatúry a vlastnej meta-štúdie zistil, že jedným z hlavných netepelných účinkov rádiofrekvenčných elektromagnetických polí je aktivácia napäťovo riadených vápnikových kanálov v plazmatickej membráne buniek. Ak mikrovlnné žiarenie aktivuje tieto kanály, dôjde k extrémnej produkcii vnútrobunkového vápnika. Prebytok vápnika v bunkách vytvára reťazec chemických reakcií, ktoré vedú k produkcii voľných radikálov a oxidačnému stresu. Výskyt voľných radikálov vrcholí v poškodení DNA. Napokon objav Dr. Martina Palla vedie takisto k záveru, že vznik autizmu u detí je dôsledok pôsobenia rádiofrekvenčných elektromagnetických polí.
A aby nezostalo len pri posudzovaní veľkosti elektromagnetických polí, počas revízie výsledkov štúdií a meta-štúdií v roku 2016 dospela skupina vedcov okolo Dr. Lloyda Morgana k znepokojivým záverom. (7) Zistili, že napriek omnoho nižšej intenzite žiarenia, ktorú používajú telefóny v sieti 3G, dochádza pri ich používaní kumulatívne takmer k 4-násobne vyššiemu riziku vzniku malígnych mozgových nádorov, než pri používaní telefónov pracujúcich v režime 2G. Tento fakt tak definitívne mení pohľad na účinky rádiových vĺn. Ukazuje sa, že intenzita nie je jediným parametrom, ktorý môže ovplyvniť odolnosť buniek voči žiareniu. Môže to byť rovnako modulácia, frekvencia, tvary a intervaly impulzov, ktoré používa dnešná digitálna komunikácia.

2) http://elektrosmog.voxo.eu/blog-img/new-paradigm/13.pdf
3) http://elektrosmog.voxo.eu/blog-img/new-paradigm/16.pdf
4) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X15003988
5) https://en.wikipedia.org/wiki/ENU
6) https://globalmedicaldiscovery.com/key-scientific-articles/electromagnetic-fields-act-via-activation-voltage-gated-calcium-channels-produce-beneficial-adverse-effects/
7) “Are Third Generation Cellphones with Lower Radiated Power More Carcinogenic than Second Generation Cellphones?: An Exploration of Recent Data,” Morgan et al., 2016

Na trhu sú už nejaký ten rok tzv. nositeľné doplnky “wearables” (náramky, opasky, dresy, obuv, a pod.), ktoré umožňujú snímať najrôznejšie telesné funkcie počas športových aktivít, bežných denných aktivít, či spánku. Bývajú umiestnené bezprostredne na tele. Na akom princípe tieto výrobky fungujú a do akej miery vystavujú ľudské telo mikrovlnnému žiareniu?

„Wearables“ používajú spravidla technológiu Bluetooth Smart (tzv. nízkoenergetický Bluetooth). Výrobcovia zariadení avšak akosi zabúdajú zverejňovať informácie o expozícii z týchto zariadení. Tieto doplnky si ľudia často nechávajú na tele i celý deň a celú noc (náramky môžu slúžiť napríklad ako vibračný budík, či ako snímač kvality spánku, srdcovej činnosti, tlaku, teploty a iných funkcií).
Keďže ide zväčša o zariadenia, ktorých hlavnou výhodou je dlhá výdrž vstavanej batérie, domnievali sme sa, že vyžiarený výkon bude len veľmi malý, sporadický, príp. založený na výzve k prenosu údajov do počítača alebo smartfónu. Na naše veľké prekvapenie bolo toto očakávanie mylné. Merania na dvoch náhodne vybraných zariadeniach (náramku Xiaomi a Mio) ukázali, že tieto zariadenia v kľudovom (teda nie v synchronizačnom) režime vysielajú impulzy takmer nepretržite, asi v 200 ms intervaloch (5x za sekundu), pričom dĺžka impulzu je asi 200 µs, pričom impulzy sú rovnako vysielané aj v režime “spánku”.
Zistili sme, že výkon náramku Xiaomi je asi 50 µW, u niečo masívnejšieho Mio to bolo cez 60 µW. Intenzita impulzov dosiahla v bezprostrednej vzdialenosti od tela (1 cm alebo menej) u Xiaomi 2.5 V/m (1.3 µW/cm²) a u Mio 3.5 V/m (3.2 µW/cm²). Namerané úrovne teda nemôžeme považovať za zanedbateľné. Hoci ide o expozíciu veľmi malej plochy kože, ide o expozície permanentné, počas celého dňa a noci – mikrovlny môžu preniknúť pomerne hlboko a do rôznych častí tela (v závislosti od umiestnenia zariadenia na tele). Dotknuté bunky môžu produkovať proteíny tepelného šoku ako odpoveď na stresovú reakciu. Výskumy jasne ukazujú, že mikrovlnné žiarenie aj nízkych intenzít môže spôsobiť jednovláknové alebo dvojvláknové zlomy DNA.
Na základe týchto informácií, odporúčame vyhýbať sa dlhodobému používaniu “nositeľných” zariadení priamo na tele a vôbec v noci, počas spánku. „Úsmevné“ je, že náramok, ktorý údajne monitoruje kvalitu spánku, ho sám môže ovplyvňovať. Otázne tiež je používanie počas športových aktivít, kedy by sa organizmus mal stresu zbavovať a nie ho podobnými zariadeniami umelo vytvárať. Najmä mladí ľudia si podobné zariadenia zaobstarajú len preto, že sú “in”, ale prakticky o nich nemajú žiadne informácie. Nie je známe, prečo náramok vysiela údaje po celú dobu činnosti. Pre koho a na aký účel sú zozbierané údaje určené, sa hádam niekedy dozvieme…

Relatívne novou alternatívou šírenia internetového signálu v domácnosti je šírenie signálu prostredníctvom klasických elektrických káblov. Je takéto šírenie signálu z hľadiska elektro-smogu bezpečnejšie v porovnaní s použitím napr. Wi-Fi?

Domáca počítačová sieť cez elektrické káblové rozvody (tzv. d-LAN) je dnes považovaná za čiastočnú náhradu Wi-Fi tam, kde ľudia nechcú používať mikrovlnné pripojenie, ale zároveň nemajú možnosť ťahať nové sieťové (LAN) káble do každej miestnosti. Umožňuje využiť existujúce rozvody elektriny v dome alebo v byte na prenos údajov medzi jednotlivými miestnosťami.
D-LAN zariadenia nie sú úplne nevinné. Dáta, ktoré sa v rámci siete prenášajú, sú modulované do vyšších frekvencií (rádovo MHz) na frekvencii bežnej elektrickej siete (50 Hz). Veľkosť polí je však v porovnaní s Wi-Fi zariadeniami zanedbateľná (niekoľko desiatok mikrovoltov na meter). Problémom však je, že namodulovaná vlna sa dokáže vďaka rozvodu elektrickej inštalácie preniesť na pomerne veľké vzdialenosti do každého káblu alebo spotrebiča a vyžarovať do priestoru vo forme parazitných polí, tzv. “špinavej elektriny”. V tomto prípade je ideálnym riešením elektrická domová inštalácia, ktorú tvorí tienená kabeláž. Káblová počítačová sieť Ethernet LAN je stále najlepšou voľbou, ale d-LAN sieť sa zdá byť rozumným kompromisom za predpokladu, že ste si vedomí potenciálnych problémov. Zo zdravotného hľadiska je d-LAN preferenčne lepšia než Wi-Fi.
V prípade d-LAN treba byť obozretný tiež v prípade zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že sa na prenos údajov používa verejná elektrická sieť, niekto v okolí (najbližšieho elektrického okruhu) môže pripojiť svoju vlastnú d-LAN jednotku a odpočúvať prenos údajov. Pretože väčšina domov má vlastné zapojenie elektrických okruhov, je tento problém relevantný skôr u bytových inštalácií. Niektoré d-LAN jednotky ponúkajú funkcie pre šifrovanie dát, ktoré tento problém odstraňujú. D-LAN jednotky sú však stále výrazne bezpečnejšie než Wi-Fi, nakoľko potenciálny útočník by musel mať prístup k elektrickej zásuvke.

Objavili sa v poslednej dobe účinnejšie spôsoby ochrany pred elektro-smogom? V tejto súvislosti sa spomínajú rôzne prístroje na neutralizovanie škodlivého elektromagnetického žiarenia. Do akej miery môžu byť účinné?

Internet sa dnes hemží mnohými zmätočnými a nepodloženými informáciami. V našej „bezdrôtovej spoločnosti“ sú stovky horúcich ponúk na produkty, ktoré nás majú ochrániť pred “elektrosmogom”. Zatiaľ, čo niektoré materiály dokážu na fyzikálnom základe tieto elektromagnetické vlny odraziť, zoslabiť alebo absorbovať, mnohé predmety na trhu sú len drahou a zrejme aj zbytočnou dekoráciou. Harmonizéry, tachyony, orgonity, šungity, teslove platničky, kryštály, prívesky, energetické náramky, kamienky, pyramídy, ba dokonca aj špeciálne elektronické odrušovače údajne dokážu “harmonizovať” energie v obydlí. Hoci sú označované za aktívnych bojovníkov proti “elektrosmogu”, poväčšine im chýba technická špecifikácia. Preukázateľne totiž nezabraňujú prenikaniu elektromagnetickým poliam cez naše telo. Princíp pôsobenia je ťažko opísateľný a častokrát ho nevedia vysvetliť ani ich predajcovia a výrobcovia, ktorí obvykle šíria marketingovú kampaň s cieľom vytvoriť mohutnú predajnú sieť.
Dôležité je uvedomiť si zopár faktov. Vždy sme boli obklopení prirodzenými elektromagnetickými poľami a vždy budeme, aspoň kým Slnko nevyhasne. Avšak čokoľvek, čo pripojíme doma do zásuvky, vytvára umelé elektromagnetické pole, vo forme extrémne nízkych frekvencií (NF emisií). Každodenne prichádzame do styku s formami umelých mikrovlnných (RF) emisií, najmä v súvislosti s počítačmi a mobilnými telefónmi, ktoré tu nikdy predtým neboli. Moderný medicínsky výskum prináša nelichotivé závery o biologických účinkoch mikrovlnných polí na živé organizmy, oxidačnom strese, hromadení škodlivých voľných radikálov v tkanivách a poklese koncentrácie melatonínu, našej prirodzenej ochrany. Život na Zemi sa vyvíjal niekoľko miliárd rokov bez týchto polí a živé organizmy sa naň nemali kedy adaptovať.
Elektromagnetická energia sa šíri vo vlnách. Nosenie zázračného prívesku na krku pravdepodobne nespôsobí zmenu dopadajúceho vlnenia a nedôjde k jeho zázračnému zániku v našom okolí. Čo si máme predstaviť pod pojmom “harmonizácia”? Nalepením kartičky, či nálepky na zadnú stranu mobilného telefónu údajne získate “harmonizér” elektrosmogu, ktorý „ozdraví“ Vašu existujúcu, škodlivú expozíciu. Ak by išlo o reálne fungujúci produkt, tak po jeho aplikácii by sme ani nemali možnosť telefonovať. Niektoré „zázračné nálepky“ majú predstavovať jednoduchý tlačený spoj v tvare čudesnej “antény”, ktorá údajne dokáže ochrániť naše telo pred žiarením. Ak by to malo fungovať, musel by byť “naladený” na frekvenciu a moduláciu použitého signálu, ktorý používa mobilný telefón. Navyše, musel by byť presne lokalizovaný voči anténam telefónu tak, aby mal len minimálny účinok na prenos signálu a maximálny účinok voči nášmu organizmu.
Ani jeden z týchto produktov nebol testovaný v laboratóriu EMC, kde sa meraním zisťujú technické parametre. Ak by technológia eliminácie emisií naozaj fungovala, bola by už dávno implementovaná v samotnom tele bezdrôtových zariadení. Reálnym riešením zníženia expozície z mobilného telefónu je preferovať používanie telefónu v lokalite s čo najlepším pokrytím alebo jednoducho vzdialiť telefón od tela. Riešenie je pomerne jednoduché – používať hlasitý hovor alebo špeciálnu gumenú handsfree súpravu. Pre sanáciu bytových a domových elektromagnetických polí je na trhu dostupná technológia tienenia priestorov pomocou špeciálnych, elektricky vodivých tieniacich materiálov.
Najlepší spôsob ako zistiť, či daný výrobok ponúka ochranu, je nájsť dôkaz, že naozaj funguje. Mnoho predajcov tvrdí, že je ťažké alebo nemožné zmerať účinnosť ochrany. Malým písmom býva uvedené, že: “výrobky a/alebo technológie nie sú určené pre diagnostikovanie, liečenie, zmiernenie príznakov alebo prevenciu akéhokoľvek ochorenia.” Len málo predajcov ponúka preukázateľný dôkaz efektivity výrobku. Česť výnimkám. Nespoliehajte sa ani na referencie, radšej vyhľadajte odborné posudky. Aj tu sa však treba mať pozore – overte si najskôr existenciu a zameranie inštitúcii, ktoré tieto posudky poskytujú.

Nedávno boli prostredníctvom WikiLeaks zverejnené informácie, podľa ktorých CIA údajne vyvinula program, ktorý jej umožňuje prevziať kontrolu nad rôznymi masovo používanými technologickými zariadeniami (niektoré tipy smartfónov, televízorov, riadiacich systémov áut, atď.). Domnievate sa, že je to technicky možné, resp. ako by to mohlo fungovať?

Myslím si, že je to nielen možné, ale vysoko pravdepodobné, že sa tak už dávno deje. Dnešná moderná počítačová éra je základným predpokladom, aby to mohlo fungovať. Nakoľko už takmer každá rodina má doma nielen osobný počítač, ale každý jednotlivec má mobilný telefón, či tablet, ktorý je pripojený na celosvetovú internetovú sieť, je problémom skôr chrániť svoje súkromie, než byť pripojený.
Výrazný posun v tejto otázke nastal príchodom smartfónov a tzv. sociálnych sietí. V spoločnosti sa zrazu niečo zlomilo, pretože ochrana súkromia akosi začala byť na druhom mieste. Masívnym brainwashingom sa sociálnej sieti, prevádzkovanej na druhej strane zemegule, ľudia neváhali zdôveriť svojim pravým menom, fotografiami, svojim súkromím. Dostali za to rovnaké vymoženosti od iných užívateľov, poväčšine „kamarátov“, rodiny, známych. Prevádzkovateľom týchto sietí sa začala plniť databáza tých najcennejších súkromných údajov, bez akéhokoľvek právneho súhlasu alebo dosahu. Iní prevádzkovatelia vyhľadávačov ponúkli „neobmedzený bezplatný“ email a tak prilákali väčšinu užívateľov na svoju stranu. Tí znova neváhali zverejniť svoje pravé meno ako „svoju“ emailovú adresu, aby prevádzkovateľ – mocný gigant – mal prístup k ich údajom jednoduchší. Čo viac – smartfóny, ktoré sú doslova závislé od existencie takýchto emailov, cez ktoré sa synchronizujú všetky ostatné údaje, vrátane menných zoznamov známych, ich telefónnych čísiel, adries, atď., používajú ďalšie šikovné „aplikácie“, ktoré umožňujú gigantom získať prehľad o presnej polohe vďaka GPS, zdravotnej kondícii, počte krokov, ktoré daná osoba prešla a kam, s kým sa momentálne stretla, čo tam videla a zažila (z fotografií), a pod. Lepšie informácie nemá ani tá najtajnejšia detektívna agentúra.
Na trh prichádzajú stále nové zariadenia, ktoré sa už neobmedzujú len na to, na čo boli vyrobené, ale i na to, ako budú môcť komunikovať s ostatnými zariadeniami, ale najmä so smartfónom alebo počítačom osoby, ktorá si ich zakúpila. Táto vymoženosť sa nazýva „Internet vecí“ a v skutočnosti nejde o nič iné, než o bezdrôtovú komunikáciu každej veci s každou, s centrálnym prístupom na internet. Začalo to tzv. smart televízormi, ktoré popri možnosti prezerania internetu na TV ponúkajú komunikáciu s iným TV pomocou kamery a mikrofónu. Poviete si kamera a mikrofón – nič extra, ale naozaj svojmu TV dôverujete, kedy ich použije? Čo ak ich použije vtedy, keď ste mu príkaz nedali Vy, ale niekto iný – na diaľku cez internet?
Ďalším inovatívnym zariadením je diaľkový odpočet spotreby tepla a vody, príp. elektriny. Tzv. smart metre sú nasadené (často aj nedobrovoľne) do každej domácnosti, na všetky výhrevné telesá v každej miestnosti, dokonca i v kúpeľni a na WC. Odpočet prebieha ticho, nerušene, pravidelne, často podľa potreby, bez vedomia osôb, ktorých sa to týka. Naozaj dôverujete takémuto systému, že posiela niekomu niekam len údaje o spotrebe? Kde sa údaje zhromažďujú? Čo ak sa k nim niekto (nielen) po ceste dostane? Nevedel by podľa nich presne určiť, čo robíte, o čom sa rozprávate, alebo len či ste doma, alebo nie a v ktorých intervaloch?
Podobných zariadení budú v budúcnosti na trhu stovky. Dnes nás starostovia miest ohurujú tým, aké „smart“ chcú mať mestá, v ktorých žijeme. Už nebude záležať na tom, čo dobrovoľne zverejníte na sociálnu sieť, poistka bude v tom, že okolité „veci“ tieto informácie podajú za Vás samé, ani o tom nebudete vedieť. Váš verný smartfón bude zatiaľ na identifikáciu postačovať, ale časom možno príde aj to povinné „čipovanie“. Dnes desivá predstava… Ale možno o 10 rokov to bude bežné, tak ako je dnes bežný „obyčajný“ smartfón a „trvalý online status“. Budeme však ešte stále pánmi sami sebe? Nechceme sa toho radšej vzdať?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *