Ladislav Kužela – Vplyv črevného mikrobiómu na fyzické a duševné zdravie.

Črevným miktobiómom sa nazýva zhluk mikróbov (baktérie, huby, vírusy) žijúcich v našich črevách, v ktorých by sme našli desať až sto biliónov baktérií. V skutočnosti môže v našom a na našom tele žiť viac bakteriálnych buniek ako našich vlastných. V nasledujúcom rozhovore sa zameriame na mikrobióm sídliaci v našich črevách – v posledných rokoch je predmetom mnohých štúdii a výskumov a zdá sa, že nie nadarmo. Čo všetko ovplyvňuje a čím všetkým ho ovplyvňujeme? Vysokoškolský pedagóg Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH je jedným z najuznávanejších slovenských gastroenterológov. Je autorom mnohých odborných publikácií, vrátane niekoľkých kníh, napr. Zdravie bez liekov, Recepty pre zdravé črevo. A bol to práve prekonaný infarkt, ktorý ho podnietil k hľadaniu odpovede na otázku: „čo som urobil nesprávne?”.

Kompletný ekosystém ukrytý v našich črevách – črevný mikrobióm, nie je doteraz celkom prebádaný. Čo to vlastne je mikrobióm a aká je jeho úloha v ľudskom tele?

Črevný mikrobióm je komplexný ekosystém baktérií a iných mikroorganizmov (vrátane vírusov, plesní a parazitov), ktorý žije v našom tráviacom trakte, najmä v hrubom čreve. Tieto mikroorganizmy tvoria nielen akúsi komplexnú sieť navzájom, ale dokážu aj reagovať s našimi vlastnými telesnými bunkami.
Črevný mikrobióm má kľúčovú úlohu v mnohých aspektoch ľudského zdravia, spomeniem len niektoré. Trávenie potravín – niektoré baktérie v črevnom mikrobióme pomáhajú rozkladať potraviny, ktoré by sme sami nedokázali spracovať, napríklad rastlinná vláknina, polyfenoly a zložité cukry. V procese trávenia tieto baktérie produkujú aj niektoré vitamíny a mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú dôležité pre naše zdravie, keďže majú veľmi silné protizápalové vlastnosti.
Imunitný systém – črevný mikrobióm pomáha rozvíjať našu imunitnú odpoveď. Interakcie medzi našimi imunitnými bunkami a baktériami v črevnom mikrobióme sú kľúčové pre udržanie imunitnej rovnováhy a môžu okrem iného aj ovplyvňovať našu schopnosť reagovať na infekcie.
Metabolické funkcie – črevný mikrobióm môže ovplyvňovať to, ako naše telo skladuje tuk, ako získava energiu z potravín a ako kontroluje hladinu cukru v krvi, čo môže mať vplyv na naše riziko vzniku obezity, cukrovky a srdcovocievnych ochorení.
Centrálny nervový systém a správanie – črevný mikrobióm komunikuje s naším mozgom cez takzvanú “črevno-mozgovú os”, čo môže mať vplyv na naše správanie, náladu a celkové duševné zdravie. Existujú dôkazy, že črevný mikrobióm môže ovplyvňovať aj poruchy ako je depresia alebo úzkosť.
Je dôležité poznamenať, že črevný mikrobióm každého jednotlivca je jedinečný, inými slovami je ako odtlačok prsta a môže byť ovplyvnený mnohými faktormi, vrátane stravy, životného štýlu, veku a užívaním antibiotík. Vedecký výskum v tejto oblasti je stále vo vývoji a snaží sa čo najlepšie pochopiť, ako môžeme ovplyvniť a využiť náš črevný mikrobióm na zlepšenie nášho zdravia.

Odkiaľ sa v našom tráviacom trakte všetky tie rozličné baktéria vzali? Koľko druhov baktérii sa v ňom nachádza?

Mikroorganizmy, ktoré tvoria náš črevný mikrobióm, sa tam dostanú rôznymi spôsobmi. Hneď po narodení sa črevá novorodenca začnú osídľovať mikroorganizmami. Zdroj týchto baktérií závisí od mnohých faktorov, vrátane spôsobu pôrodu (prirodzený pôrod alebo cisársky rez), typu kŕmenia (materské mlieko alebo umelé mlieko) a prostredia, v ktorom dieťa rastie.
Počas prvých rokov života sa črevný mikrobióm postupne mení a stabilizuje. Vplyv na to majú strava, prostredie, používanie antibiotík…
Predpokladá sa, že v črevách dospelého človeka sa nachádza približne 1000 až 1500 druhov baktérií. Tieto odhady sa však líšia, pretože črevný mikrobióm je mimoriadne komplexný a jeho presné zloženie sa môže líšiť medzi jednotlivcami a dokonca sa môže meniť v čase u jednej osoby. Tento počet zahŕňa len baktérie, ale v črevnom mikrobióme sa nachádzajú aj iné mikroorganizmy, ako sú napríklad vírusy a huby.
Rovnako dôležité ako počet druhov baktérií je aj ich diverzita. Výskum totiž ukazuje, že zdravý črevný mikrobióm je ten, ktorý je rozmanitý, čo znamená, že obsahuje veľa rôznych druhov mikroorganizmov, ktoré vytvárajú komplexný a rovnovážny ekosystém. Táto diverzita sa ukazuje, že je kľúčová pre naše zdravie.

Mohli by ste bližšie rozviesť, ako môže črevný mikrobióm ovplyvňovať aj našu psychiku – náladu, pocity, spánok, atď.?

V posledných rokoch sa vedci začali čoraz viac zaujímať o možný vplyv črevného mikrobiómu na našu psychiku, ako aj na duševné zdravie. Tento vzťah je známy ako “črevno-mozgová os”.
Komunikácia medzi črevom a mozgom je obojsmerná a zahŕňa nervové dráhy, hormóny a iné biologicky látky. Napríklad, niektoré baktérie v našom čreve produkujú takzvané neurotransmitery, čo sú vlastne chemické signály, ktoré prenášajú informácie medzi nervovými bunkami. Jedným z týchto neurotransmiterov je serotonín, ktorý je dôležitý pre reguláciu našej nálady, spánku a apetítu. Približne 90% celkového serotonínu v našom tele sa vytvára v čreve. Výskum tiež ukazuje, že črevný mikrobióm môže ovplyvňovať zápal a imunitnú reakciu v našom tele, čo taktiež môže mať vplyv na našu psychiku. Niektoré štúdie totiž ukazujú, že chronický zápal môže prispieť k rozvoju depresie.

Nefunguje to všetko aj opačnou cestou – nevplýva naša psychika a stav nášho vedomia na naše telo? Napr. ak niekto žije dlhodobo v strese, strachu alebo v závisti, či nenávisti?

Áno, naša psychika a emocionálny stav môžu skutočne významne ovplyvniť naše fyzické zdravie, vrátane činnosti črevného mikrobiómu. Toto je súčasť toho, čo sa nazýva „psychosomatika”. Stres, strach a iné negatívne emocionálne stavy môžu mať niekoľko nepriaznivých účinkov na telo.
Stres a strach aktivujú takzvanú reakciu „boj alebo útek”, ktorá je riadená autonómnym nervovým systémom. Toto môže viesť k zvýšeniu srdcovej frekvencie, krvného tlaku a hladiny stresových hormónov, ako je kortizol.
Stres a emócie môžu ovplyvniť aj zloženie a samotnú funkciu črevného mikrobiómu. Napríklad výskum ukázal, že stres môže meniť zloženie črevného mikrobiómu a zvyšovať priepustnosť črevnej steny, čo môže prispieť k zápalu a zhoršovať príznaky pri niektorých chorobách.
Dlhodobý stres a negatívne emócie, ako je hnev alebo depresia, sa tiež spájajú nie len s vyšším rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb, ale môžu oslabiť imunitný systém, čím sa zvyšuje riziko infekcií a môže spomaliť hojenie.
Je dôležité poznamenať, že každý reaguje na stres a emócie rôznymi spôsobmi a niektorí ľudia môžu byť odolnejší voči týmto účinkom. Zvládanie stresu a emocionálnej pohody (napríklad za pomoci meditácie) by malo byť preto pre každého veľmi dôležitou súčasťou životného štýlu.

Čo všetko môže ešte okrem vyššie spomínaného črevný mikrobióm ovplyvňovať?

Mnoho aspektov ľudského zdravia… Niektoré výskumy naznačujú, že črevný mikrobióm môže ovplyvniť proces starnutia a dlhovekosť alebo môže prispieť k vzniku niektorých druhov rakoviny, vrátane rakoviny hrubého čreva a konečníka. Baktérie môžu ovplyvniť vývoj rakoviny napríklad tým, že menia, ako sa telo vysporiada s potenciálne rakovinotvornými látkami v strave alebo tým, že podporuje zápal, ktorý môže prispieť k vzniku rakoviny. Existujú tiež dôkazy naznačujúce, že črevný mikrobióm môže ovplyvniť vývoj neurologických ochorení, ako je Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba. Poškodený mikrobióm môže spôsobiť poruchy trávenia, syndróm dráždivého čreva, Crohnovu chorobu, ulceróznu kolitídu, metabolické poruchy, vrátane obezity a cukrovky typu 2 a srdcovocievne choroby.
Výskum v tejto oblasti je stále vo vývoji a existuje mnoho otázok o tom, ako presne črevný mikrobióm ovplyvňuje tieto rôzne aspekty nášho zdravia. Mnohé z týchto vzťahov môžu byť komplexné a ovplyvnené aj mnohými inými faktormi, vrátane životného štýlu.

Ako súvisí zloženie črevného mikrobiómu s pohlavnými hormónmi?

Pohlavné hormóny, ako sú estrogény, progesterón a testosterón, môžu mať vplyv na zloženie a funkciu črevného mikrobiómu. Tento vplyv je dvojsmerný, čo znamená, že zatiaľ čo pohlavné hormóny ovplyvňujú črevný mikrobióm, mikroorganizmy v čreve môžu tiež ovplyvniť hladiny a aktivity týchto hormónov.
Napríklad niektoré baktérie v čreve sú schopné metabolizovať a recyklovať estrogény, čo môže mať vplyv na celkovú rovnováhu týchto hormónov v tele. Toto je zaujímavé, pretože nerovnováha v estrogénoch môže byť spojená s rôznymi zdravotnými problémami vrátane obezity, metabolického syndrómu, srdcovocievnych chorôb a niektorých typov rakoviny.
Na druhej strane pohlavné hormóny môžu ovplyvniť črevný mikrobióm tým, že menia prostredie v čreve, napríklad zmenou hladiny zápalu, pohyblivosti čriev alebo hladiny imunitných buniek v čreve.
Tieto vzťahy sú zložité a sú ovplyvnené mnohými faktormi, vrátane veku, genetiky a životného štýlu. Výskum v tejto oblasti je doslova stále v plienkach a potrebujeme viac štúdií na to, aby sme lepšie pochopili, ako pohlavné hormóny a črevný mikrobióm navzájom reagujú a aký vplyv to má na naše zdravie.

Je pravda, že existuje viacero štúdií potvrdzujúcich vplyv mikrobiómu na vývoj detského mozgu?

Áno, existuje rastúce množstvo výskumu, ktoré naznačuje, že črevný mikrobióm môže mať významný vplyv aj na vývoj mozgu u detí. Tento fenomén je časťou spomínanej “črevno-mozgovej osi.
Niektoré štúdie ukázali, že zmeny v črevnom mikrobióme môžu byť spojené s neurologickými a psychickými ochoreniami vrátane autizmu, hyperaktivity a úzkostných porúch. Tieto výsledky naznačujú, že črevný mikrobióm môže mať vplyv na správanie a kognitívne funkcie.
Črevný mikrobióm môže ovplyvniť vývoj mozgu prostredníctvom niekoľkých mechanizmov. Napríklad niektoré baktérie v čreve produkujú neurotransmitery a iné biologicky aktívne látky, ktoré môžu vstúpiť do krvného obehu a ovplyvniť tak funkciu mozgu. Takéto baktérie tiež môžu vplývať na imunitný systém a zápalové procesy, ktoré môžu tiež mať vplyv na vývoj mozgu.

Čím všetkým sa mikrobióm poškodzuje?

Poškoduje sa napr. niektorými liekmi, či antibiotikami, ktoré boli doslova vytvorené na zabíjanie baktérií, a teda môžu zmeniť aj zloženie črevného mikrobiómu. Aj lieky vrátane takzvaných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) môžu ovplyvniť mikrobióm (napr. paralen, brufén…). Ďalej je to strava. Diéta, ktorá je vysoko spracovaná (polotovary) alebo obsahuje veľa cukru a nasýteného tuku a málo rastlinnej vlákniny, môže negatívne ovplyvniť zloženie a funkciu črevného mikrobiómu. Spomínaný stres, nedostatok spánku, alkohol a fajčenie.

Kedysi, dajme tomu za čias socializmu, tieto veci málokto riešil. Čo sa stalo, že zrazu má toľko ľudí vyššie spomínané problémy?

Civilizačné choroby sú skupina ochorení, ktoré sú najčastejšie v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách. Medzi tieto choroby patria obezita, srdcovocievne choroby, cukrovka, rakovina a mnoho ďalších.
Rýchly nárast týchto ochorení je spojený s rôznymi faktormi.
Svet sa za posledných niekoľko desaťročí dramaticky zmenil. Naše stravovacie návyky sa posunuli smerom k vyššiemu príjmu spracovaných a vysoko kalorických potravín a nižšiemu príjmu rastlinnej vlákniny a nespracovaných, celých potravín. Fyzická aktivita tiež poklesla, čo je často spojené s prácou v kancelárii a inými sedavými aktivitami.
Moderný životný štýl je často spojený so zvýšeným psychickým stresom a nedostatočným spánkom, čo môže mať negatívne účinky na zdravie.
Exponencia voči rôznym formám znečistenia, vrátane vzdušného znečistenia a chemikálií v potravinách, môže tiež prispievať k výskytu civilizačných chorôb.
V rozvinutých krajinách sa zvyšuje podiel starších ľudí a starnutie je spojené s vyšším rizikom vzniku mnohých chronických chorôb.
Je dôležité poznamenať, že tieto faktory často navzájom reagujú a môžu sa zosilňovať. Napríklad stres a nedostatok spánku môžu viesť k zlým stravovacím návykom, čo môže prispievať k obezite a srdcovocievnej chorobe.

Po tom všetkom čo vieme, aká je Vaša rada na zlepšenie stavu mikrobiómu a jeho udržiavanie v priaznivom stave?

Toto sú niektoré z najdôležitejších rád na udržanie zdravého črevného mikrobiómu:
Jedzte rôznorodú stravu, naša strava by mala obsahovať širokú škálu rôznych potravín, najmä celých potravín (priemyselne nespracovaných), ktoré sú bohaté na rastlinnú vlákninu. To zahŕňa ovocie, zeleninu, strukoviny (ako sú fazuľa a hrach), celozrnné produkty a orechy a semená. Tieto potraviny sú bohaté na rastlinnú vlákninu, ktorá je hlavnou potravou pre mnohé zdravé baktérie v našom čreve.
Obmedzte príjem spracovaných potravín, ktoré často obsahujú prísady negatívne ovplyvňujúce črevný mikrobióm. Okrem toho sú často chudobné na vlákninu a iné dôležité živiny.
Dodržiavajte zdravý životný štýl, fyzická aktivita (ideálne minimálne 30 minút denne), dostatok spánku (ideálne minimálne 7 hodín) a riadenie stresu (napríklad pomocou meditácie), môžu prispieť k zdravému črevnému mikrobiómu.
Obmedzte používanie antibiotík na minimum, antibiotiká môžu mať devastujúci účinok na črevný mikrobióm. Samozrejme, niekedy sú nevyhnutné na liečbu infekcií, ale by mali byť používané rozumne a podľa pokynov lekára.
Zvážte konzumáciu probiotík a prebiotík vo forme fermentovaných potravín, probiotiká (živé baktérie a kvasinky) a prebiotiká (potraviny, ktoré podporujú rast zdravých baktérií) môžu prispieť k zdraviu črevného mikrobiómu. Obe sa nachádzajú vo fermentovaných potravinách, ako je napríklad jogurt, kyslá kapusta, kimchi, kefír …
Dostatočná hydratácia, netreba zabúdať na to, že voda je dôležitá pre naše celkové zdravie a môže tiež pomôcť podporovať zdravie čreva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *