Ivo Balaj – Neviditeľné vlny

f1Nikto ich nevidí, nepočuje a predsa na nás pôsobia. Žiarení z vysielačov, mobilov a satelitov (ne)nápadne pribúda aj v tých najodľahlejších miestach. Ako na nás pôsobia tieto neviditeľné vlny? Môžu nám naozaj škodiť a do akej miery? Na otázky odpovedal Mgr. Ivo Balaj, vlastník portálu Elektrosmog Info.

Keď sa hovorí o elektrosmogu, čo by sme si pod týmto pojmom mali predstaviť?

Prirodzeným zdrojom elektromagnetického žiarenia na Zemi je Slnko, zemské jadro a živé organizmy. Naproti tomu akékoľvek technicky vyrobené elektromagnetické pole (nemusí ísť len o „žiarenie z vysielačov“) považujeme za „elektrosmog“. Sú to predovšetkým frekvenčné pásma alebo vlnové dĺžky (s frekvenciou väčšou než má infračervené vlnenie), v ktorých naše Slnko, Zem ani žiaden iný prirodzený zdroj žiarenia nevytvára vysoké expozície. Vlnové dĺžky žiarenia väčšie než má infračervené vlnenie, sa v prírode v prirodzenej forme nevyskytujú, až na niektoré výnimky ako napr. tzv. Schumannové rezonancie s frekvenciou 7.8 Hz, ktoré sú považované za globálne elektromagnetické vlny vytvorené výbojmi bleskov v priestore medzi zemským povrchom a ionosférou.

Kedy a za akých okolností sa prvý krát začalo hovoriť o elektrosmogu?

Prvá zmienka o elektrosmogu prišla už začiatkom 20-teho storočia počas elektrifikácie veľkých miest. Každý kábel pripojený na striedavé napätie vytvára vo svojom okolí elektrické pole. Ak ním začne pretekať prúd (napr. pri pripojení spotrebiča), v okolí kábla vzniká aj magnetické pole, ktoré je však na rozdiel od magnetického pola našej Zeme striedavé, teda zmení svoj smer a veľkosť 100x za sekundu. V našich končinách sa začiatkom 20-tych rokov prvýkrát objavuje vysielanie rozhlasu. Spravidla dlhovlnné a stredovlnné, neskôr krátkovlnné vysielanie, prekonáva úžasné vzdialenosti vďaka odrazom od zemskej ionosféry. Býva však rušené rôznymi atmosférickými poruchami. S prevádzkou týchto vysielačov sa na Slovensku dnes už nestretneme. Začiatkom 50-tych rokov s nástupom televízneho vysielania prichádzajú aj prvé FM vysielače. Televízia spolu s rozhlasom fungujú na frekvenciách desiatok MHz (megahertzov) a sú príčinou nárastu počtu vysielačov a tzv. vykrývačov na celom území. Vyššie frekvencie sa už od ionosféry neodrážajú a na väčšie vzdialenosti je potrebné vybudovať retranslačné stanice. Majú za úlohu pomôcť preklenúť cestu od vysielača až k najkrajnejším prijímačom na druhom konci krajiny, v údoliach a medzi vrchmi, a preto sa stavajú na vysokých pohoriach. Majú veľké výkony a ich počty pribúdajú, sú však vždy umiestňované tak, aby boli dostatočne vzdialené od obývaných oblastí.

Ako je to v súčasnosti?

Najväčší prielom v expozícii elektromagnetických polí prichádza koncom 90-tych rokov s nástupom mobilných telefónov a tiež mikrovlnných rúr. Len málokto by si niekedy pomyslel, že tak vysoké frekvencie a také vysoké výkony budú v bezprostrednej blízkosti človeka. Keďže vlnové dĺžky sú už veľmi malé, dostali zjednodušené pomenovanie „mikrovlny“. Mikrovlny so sebou prinášajú ďalší markantný rozdiel – pulznú moduláciu. Do tých čias používaná modulácia AM a FM konštantnou neprerušovanou vlnou, má po celý čas vysielania zväčša rovnaký priebeh. Na druhej strane pulzná modulácia je tvorená nekonštantnou sériou malých po sebe idúcich impulzov. Všeobecne, dnes je pulzná modulácia považovaná za najagresívnejší typ elektrosmogu, nakoľko má významné biologické účinky. Pulznú moduláciu využívajú všetky moderné komunikačné prostriedky (mobilné telefóny, digitálna TV, WiFi, bezdrôtové telefóny, detské pestúnky, RC modely, bezdrôtové počítačové myši a klávesnice, radary, atď.). Od konca 90-tych rokov má pribúdanie „elektrosmogu“ lavínový priebeh a každým dňom pribudnú desiatky nových malých, ale i väčších zdrojov v našom okolí. Nástupom stále novších technológií sa nezvyšuje len hustota vysielačov, ale i frekvencií, ktoré používajú.

Ktoré sú v súčasnosti najbežnejšie zdroje elektrosmogu?

Medzi najbežnejšie zdroje patria mobilné telefóny, WiFi siete, bezdrôtové telefóny, rôzne meracie siete a samozrejme doslova všadeprítomné siete mobilných operátorov. Každý nový operátor, ba dokonca nová služba (napr. 3G, 4G), prináša ďalšie nové zdroje elektrosmogu a zvyšuje už beztak vysokú úroveň „pozadia“. Dodnes sú mobilné telefóny (tiež tablety, notebooky a iné bezrôtové zariadenia) spolu s mikrovlnnými rúrami najsilnejšími zdrojmi elektromagnetického žiarenia v okolí človeka vôbec. Pár sekundové expozície týchto zdrojov sa vyrovnajú niekoľkoročným expozíciam z bežného FM rozhlasového vysielania. Ešte pred 20 rokmi sme v celom frekvenčnom pásme nemali ani jeden významný zdroj tohto žiarenia, dnes sú ich stovky. Dokážeme vôbec tak rýchlo preskúmať, či nemajú príliš vysoké expozície nebezpečný vplyv na zdravie človeka, fauny a flóry?

V čom by sa škodlivosť na živý organizmus mohla prejavovať?

Popri všeobecne známych tepelných účinkoch sa veľká časť odbornej verejnosti domnieva, že vysoké, ale už aj veľmi nízke expozície vysokofrekvenčným a nízkofrekvenčným elektromagnetickým poliam majú významné biologické účinky na živé organizmy. Sú jednoznačne významným stresovým faktorom, zastavujú tvorbu antioxidačného hormónu – melatonínu a v neposlednom rade pravdepodobne prispievajú k fyziologickým a neurodegeneratívnym poruchám a poruchám enzymatických procesov. V konečnom dôsledku môžu vyústiť ku chronickým bolestiam hlavy, poruchám spánku, poruchám srdcového rytmu, chronickej vyčerpanosti a únave, vnútornému nepokoju, hučaniu v ušiach, bolestiam nervov a mäkkých tkanív, ktoré sa nedajú vysvetliť inou príčinou, poruchám koncentrácie a pamäte, depresiám, výkyvom krvného tlaku, náchylnosťou na infekcie, hyperaktivity u detí, zníženou imunitou a rakovinovým ochoreniam, akými sú leukémia a nádory na mozgu.

Existujú už aj nejaké seriózne štúdie, alebo iné dôkazy, ktoré by potvrdzovali vami spomínané negatívne vplyvy elektrosmogu?

Áno, vo vedeckej a lekárskej komunite, do ktorej prispievajú vedci z celého sveta (i zo Slovenska), môžeme dnes nájsť tisíce rôzne zameraných štúdií s preukázaným efektom. Cieľovú skupinu tvoria všetky živé organizmy, počnúc rastlinami a živočíchmi a končiac skupinami ľudí, u ktorých boli počas viacerých rokov pozorované dôsledky. V dnešnej dobe je zaujímavé, že jednou z najčastejšie používaných fráz v médiách a v diskusiách o elektrosmogu je tvrdenie, že: “Neexistuje žiadny dôkaz, že elektromagnetické polia majú vplyv na zdravie” alebo jednoducho: “Neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy”. Tieto ošúchané frázy je veľmi ľahké spochybniť. Stačí sa pozrieť napr. na internetový portál „US National Library of Medicine – PubMed“, kde sú výskumné materiály publikované. Kompletný súhrn s linkami na dôležité články nájdete aj na portále Elektrosmog Info v sekcii Dokumenty (http://elektrosmog.voxo.eu/video/EMFstudies.pdf).

Je vôbec možné vyhnúť sa negatívnemu vplyvu žiarení?

Je zjavné, že naša súčasná civilizácia si bezhlavo vytvára ďalší negatívny faktor životného prostredia výmenou za pohodlie bezdrôtovej komunikácie. Vo verejnosti prevláda totálny nezáujem o problematiku elektrosmogu, dokonca aj zo strany ekológov. Vyplýva to z celkovej neinformovanosti a myslím si, že často aj z ľahostajnosti. Kým u nás riešime „vizuálny smog“ (čo nechcem podceňovať), tak vyspelé krajiny riešia „elektrosmog“. Francúzsko napríklad začiatkom februára 2015, ako prvá z vyspelých krajín prijalo v parlamente zákon, ktorý definitívne zakazuje používanie WiFi v jasliach a škôlkach, obmedzuje jej používanie aj na základných školách, pod hrozbou vysokých pokút zakazuje zobrazovanie telefónu pri uchu v reklamných médiách.  Prvýkrát v histórii venuje zákon pozornosť a ochranu elektro-hypersenzitívnym osobám, ktorých na svete stále pribúda. Väčšina francúzskych opatrení môže zrejme v našich končinách mnohým pripadať ako absurdná. Ak sa pozriete na našu legislatívu, do bodky prevzatú zo smerníc a nariadení EÚ, zistíte, že ešte za socializmu sme mali oveľa prísnejšie limitné normy na expozície elektromagnetickému žiareniu. Vďaka mohutne podporovanému priemyslu pozorujeme dnes nástup nespočetného množstva zdrojov nebezpečného žiarenia, bez akejkoľvek limitácie vhodnými normami. Vláda ani žiadne iné štátne orgány nebránia tomuto rozmachu, keďže každý rok plynú do štátnej pokladne miliónové čiastky z predaja licencií na frekvenčné pásma.

Ako sa teda môžeme chrániť, najmä pred zvýšenými expozíciami žiarení?

Tu treba povedať A i B. Pred elektrickou zložkou polí sa nie je problém chrániť, pred magnetickou zložkou Vám nepomôže dokonca ani žiť v podzemí. Magnetické polia nizkofrekvenčných polí, pochádzajúce napr. z rozvodných elektrických káblov, sa nezastavia len tak pred hocičím. Len pár veľmi drahých materiálov vie ovplyvňovať vlastnosti a veľkosť magnetických polí a tieto materiály sú väčšinou zložené zo zliatin kobaltu, niklu a železa. Elektrické polia sa tienia spravidla elektricky vodivými materiálmi. Nemusia to však byť len kovy, často sa používa ideálny nekorodujúci grafit. Na jeho základe sú založené napr. tieniace nátery, ktoré možno veľmi jednoducho aplikovať nielen na steny miestností, ale i na malé predmety alebo hoci aj celé budovy. Ďalej sa hojne využívajú tkaniny obsahujúce oceľové alebo strieborné vlákna. Tkaniny sú veľmi poddajné, ohybné materiály, niekedy spracované aj ako odevy, deky, spacie vaky alebo posteľná bielizeň. Šijú sa z nich aj záclony a závesy na okná, alebo ochrany postelí – baldachýny. Elektrohypersenzitívni ľudia si tieto produkty nevedia vynachváliť. Sú ľahko skladné a použiteľné i na cestách. Medzi tieniace materiály môžeme zaradiť aj pletivá z ocele, ideálne slúžiace aj ako moskytiéry v exteriéri, alebo sieťoviny, ktorých efektivita je úplne dokonalá. Okrem tieniacich materiálov sú k dispozícii aj rôzne pomôcky, ktoré umožňujú znížiť veľkosť expozície napr. pri používaní telefónu alebo tabletu, či notebooku. Ide o rôzne podložky, vrecká na telefóny alebo gumené slúchadlá pre smartfóny. Ich cieľom je oddialiť zdroj žiarenia čo najviac od nášho tela.

2 Responses

  • Dobry den prajem.
    Mam otazku: moze vela magnetov s pulznou frekvenciou skodit zdraviu? Pracujem s elektroliecbou, kde je vacsi pocet magnetov v jednej miestnosti. Dakujem

  • Dobry den,
    ano, tak ako sa magnetoterapia pouziva v lekarstve pre liecive ucinky, moze mat z dlhodobeho hladiska i negativne ucinky. Skusme to chapat tak, ze zatial co ucinok lieciva choremu pomaha, zdravemu nemusi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *