Michal Drotován – V súvislosti so samosprávami sa o korupcii hovorí hlavne pri zmenách územného plánu.

michal-drotovan-570x570O súčasnej Bratislave sa hovorí ako o raji pre developerov. Zároveň tu badať istú servilnosť samospráv a obecných zastupiteľstiev voči veľkým investorom v stavebníctve a tiež nemohúcnosť občanov nejakým spôsobom ovplyvniť neregulovanú, chaotickú, často esteticky nevyhovujúcu a z infraštrukturálneho hľadiska neudržateľnú výstavbu. Poslanec mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Michal Drotován (www.drotovan.sk) je na verejnosti známy svojim jednoznačným postojom, aktívnou komunálnou politikou a neoblomnou vôľou brániť záujmy občanov. V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsime vykresliť niektoré dlhodobo neriešené problémy súvisiace s (ne)regulovanou výstavbou. 

Nemožno si nevšimnúť, aké veľké množstvo developerských projektov (či už začatých alebo plánovaných) je v súčasnosti v mnohých slovenských mestách. Často sú však pripravené nekvalitne a nezohľadňujú ani základné predpoklady humánnej zástavby, ako napr. infraštruktúru, históriu, estetiku, harmóniu s okolím, zachovanie zelene, atď. Sotva nájdeme projekt spĺňajúci prísne kritéria. Akú úlohu v tejto otázke by mali podľa Vás zohrávať štátne inštitúcie a aká je realita súčasnosti?

Základný problém je, že samospráva a aj štátna správa často nemajú dostatočne odborne zdatných pracovníkov, ktorí by vedeli zodpovedne posúdiť stavebné projekty. Tiež je u nás zvykom, že ak je na nejakom výkrese, posudku, či štúdii tzv. „guľatá“ pečiatka, tak sa to berie ako písmo sväté. Práve vlastníci „guľatých“ pečiatok však často ohýbajú zákony v prospech developera. Dôležité však je, že ľudia si už viac začínajú všímať, čo sa deje v ich okolí – dôležité je, aby aj starostovia či primátori boli rovnocenným partnerom developerov. A začať by sa malo v nastavení transparentného procesu územného plánovania. Nie je možné, aby sa len tak, bez akýchkoľvek pravidiel menili funkcie parciel podľa vlastníkov.

Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Rača patria medzi najaktívnejších bratislavských občanov. Ich snaha a starosť o svoju obec by mohla byť príkladom pre ostatných. Do akej miery umožňuje súčasná legislatíva vstupovať občanom do procesu stavebného konania a ovplyvňovať ho? Čo by ste Vy osobne v tomto smere legislatívne vylepšili?

Aktuálne sú dve možnosti – ak ide o väčší projekt a spadá pod proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), tak sa môže s pripomienkami prihlásiť každý – potom je automaticky účastníkom aj ďalších konaní (výrubové, územné, stavebné, kolaudačné). Treba len stihnúť lehotu. Ak ide o menší projekt, účastníkom výrubového konania môže byť občianske združenie, stavebného či územného konania, iba vlastník pozemku a priľahlých nehnuteľností.  Osobne by som zmenil odborné posudky EIA – aktuálne ich platí a vypracúva developer – z tohto dôvodu je diskutabilná ich hodnovernosť – stretol som sa napríklad s veľkým počtom vymyslených čísel v dopravno-kapacitných posúdeniach. Tiež by som prijal výrazné zrýchlenie odstraňovania stavieb postavených bez stavebného povolenia – hlavne ak sú v rozpore s územným plánom. Kľúčovou otázkou je však nefunkčnosť slovenského súdnictva a prokuratúry (až na pár výnimiek).                 

V oblasti komunálnej politiky a ochrany záujmov občanov ste veľmi aktívnym poslancom (na slovenské pomery nadštandardne aktívnym). Bol niekedy na Vás vyvíjaný nátlak zo strany developerov?

Tlak áno, väčšinou v zmysle hroziacich žalôb, snažím sa však veci pripomienkovať odborne. Stretol som sa aj s vtipnými argumentmi, ako napr. v prípade chystaného súkromného kúpaliska s viladomami, kde developer argumentoval, že vraj som upozornením na výskyt raka riavového upriamil pozornosť mamičiek s deťmi a teraz sa s nimi hrajú v potoku.

Na korupciu si žiaľ, akosi stále viac zvykáme. Ako vnímate v súčasnosti korupciu na komunálnej úrovni, napr. v súvislosti s vydávaním územných rozhodnutí, stavebných povolení, atď.?

Osobne som sa s korupciou ešte nestretol, no predpokladám, že ľudia vedia, že by u mňa narazili. V každom prípade, v súvislosti so samosprávami sa o korupcii hovorí hlavne pri zmenách územného plánu a predošlých účelových predajoch obecného majetku. Systém povoľovania by mal byť jasný a prísny, zároveň by však nemal brzdiť slušných staviteľov. Je tragédiou, že u nás je ešte stále legislatíva z dôb komunizmu a plánovaného hospodárstva. Na jednej strane to brzdí staviteľov rodinného domčeka, na druhej však umožňuje veľkým developerom plávať v kalných vodách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *