» O Nás

V súčasnom, názorovo roztrieštenom svete, akoby sa stierali hranice medzi pravdou, klamstvom a polopravdou, a to aj v tých najzákladnejších hodnotových otázkach. „Pravdu“ má ten, ktorý dokáže viac kričať, skákať do reči, „pravdu“ určuje najčastejšie ten, ktorý má rozhodujúci vplyv na masovokomunikačné prostriedky, alebo ich priamo vlastní. Mojim zámerom je poskytovať verejnosti podnetné spektrum názorov, vyvolať tiež zvýšený záujem o veci verejné a – v neposlednom rade – pokúsiť sa vniesť do tohto zmätku aj trochu svetla.

Igor Mešťánek

 


Najnovšie články

Milan Raffesberg – Liečebná metóda Sujok.

Sujok je na Slovensku zatiaľ málo známa diagnostická a bezlieková liečebná metóda zmierňujúca bolesť (https://cs.wikipedia.org/wiki/Su_Jok_terapie). Ako Sujok funguje a aké výsledky sa touto metódou dajú dosiahnuť? Terapeut … VIAC…

1 2 3 4 6