Úvod » O stránke nazor.info

V súčasnom, názorovo roztrieštenom svete sa stierajú hranice medzi pravdou, polopravdou a klamstvom, a to dokonca aj v najzákladnejších hodnotových otázkach overených časom. Našim zámerom je poskytovať verejnosti podnetné spektrum názorov a vyvolať tiež zvýšený záujem o veci verejné. Oslovujeme preto viaceré osobnosti nášho politického, kultúrneho a vedeckého života, pričom informácie a myšlienky uvedené v jednotlivých rozhovoroch si nenárokujú na jedinú alebo 100 %-nú pravdu, ale sú len vyjadrením názorov ich autorov.

Igor Mešťánek, redakcia@nazor.info


Najnovšie články

Daniel Šmíd – Etiketa a sebarozvoj.

Etiketa, či normy spoločenského správania boli neoddeliteľnou súčasťou takmer každej spoločnosti. S jej vývojom sa samozrejme menila aj etiketa, pričom jej nedodržiavanie bolo v mnohých obdobiach … VIAC…

0
1 2 3 4 20