Najnovšie

Bea Hlohovská – vojna a mier.

Hodnotu mieru vnímame najmä vtedy, keď ho trvalo prežívame, no nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri. Avšak, pri pohľade na ľudské dejiny len ťažko nájdeme … VIAC…

0
VIAC