Najnovšie

Daniel Šmíd – Etiketa a sebarozvoj.

Etiketa, či normy spoločenského správania boli neoddeliteľnou súčasťou takmer každej spoločnosti. S jej vývojom sa samozrejme menila aj etiketa, pričom jej nedodržiavanie bolo v mnohých obdobiach … VIAC…

0
Dušan Chorvát – svetlo a Svetlo.

Svetlo vnímame ako prirodzenú samozrejmosť každodenného života, avšak bez svetla by nebolo života, nikdy by nevznikol. Čo to vlastne svetlo je? Na túto jednoduchú otázku neexistuje … VIAC…

0
VIAC