Úvod » Blog
Zdeněk Kratochvíl – Antická mechanika.

Mechanika je väčšinou spájaná len so súčasnou priemyselnou, či vedecko-technickou revolúciou. Avšak mechanika bola už v časoch antiky na pomerne vysokej úrovni, čo dokazujú aj archeologické nálezy. … VIAC…

0
1 2 3 4 6