Úvod » Search results for "" - Page 3
Tatiana Betáková – Covid19, odpovede na otázky čitateľov.
Článok

Na základe otázok čitateľov, v nadväznosti na predchádzajúci rozhovor: https://www.nazor.info/tatiana-betakova-ockovanie-ocami-vedkyne/, sme sa rozhodli uverejniť jeho pokračovanie. Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. je vedúcou vedeckou pracovníčkou Biomedicínskeho centra … VIAC…

Zdeněk Kratochvíl – Antická mechanika.
Článok

Mechanika je väčšinou spájaná len so súčasnou priemyselnou, či vedecko-technickou revolúciou. Avšak mechanika bola už v časoch antiky na pomerne vysokej úrovni, čo dokazujú aj archeologické nálezy. … VIAC…

1 2 3 4 5 6 9