Roman Krupa – Strácame odolnosť voči každodennému stresu? Zaujímavosti zo sveta americkej psychológie.

Dr. Roman Krupa bol ešte dieťaťom, keď sa jeho rodičia rozhodli v roku 1968 emigrovať do USA. Na rodné Slovensko sa dodnes veľmi rád vracia, dokonca Slovenčina mu ide ešte stále celkom dobre. Už 12 rokov sa aktívne venuje naturopatii. V Seattle, v štáte Washington si otvoril vlastnú kliniku (http://www.puyallupwellnesscenter.com/). V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame zaujímavý rozhovor nie len o naturopatii (tej „americkej“), ale aj o súčasnej americkej spoločnosti a trendoch jej vývoja.

Na Slovensku si nebol už dlhú dobu, načo sa najviac tešíš keď prídeš?

Na moju rodinu. Rodina hrá v mojom živote dôležitú úlohu. V USA mam málo rodiny. Moji rodičia aj sestra žijú na opačnom konci USA; rodičia vo východnej časti Floridy, sestra v New Jersey. Prakticky celý život žijem bez príbuzných. S bývalou manželkou nemám dobrý vzťah a keďže som sa znovu neoženil, moji priatelia sa stali mojou rodinou. Oslavy narodenín a spoločné prežitia sviatkov s rodinou a príbuznými na Slovensku mi veľmi chýba. Ak sa bude dať, s rodinou z obidvoch strán by som chcel stráviť čo najviac času.

Kam sa USA v súčasnosti uberajú, aká je nálada v Americkej spoločnosti?

USA je veľká a zaujímavá krajina, možno ako žiadna iná. Odhaduje sa, že v USA je 8 oddelených kultúrnych „podčastí“, z ktorých každá má svoje špecifiká, svoj dialekt, postoje, vieru, atď. Dalo by sa povedať, že USA je zväzok štátov, z ktorých každý je v skutočnosti odlišný. Všimol som polarizáciu v mnohých častiach našej spoločnosti, či hovoríme o enviromentalizme a klimatických zmenách, či politike, čo si každý z nás mysli o Trumpovi, alebo keď diskutujeme o umelých potratoch, či právach homosexuálov. Ešte aj v medicíne sme rozdelení. Dokonca sú štáty, ktoré chceli vystúpiť z únie a vrátiť sa na začiatok. Ja si myslím, že to vychádza z extrémizmu alebo z individualizmu, ktoré Američanov stelesňujú. V tom je naša sila, ale aj slabosť. Niektorí si myslia, že sa ženieme do občianskej vojny. Dá sa povedať, že v kultúrnej občianskej vojne už nejaký čas sme. Iste, jestvuje tu aj jednota všetkých ľudí. Ja poznám Ameriku, ako krajinu dobrých ľudí, ktorí chcú to najlepšie pre seba a svoje rodiny. Keď príde ku kríze, vždy obdivujem ich schopnosť prevziať zodpovednosť za riešenia problémov a ochotu ísť pomôcť, či vyzbierať peniaze pre postihnuté rodiny v nešťastí.

Je niečo, z čoho máš vyslovene obavy?

Áno, z umelej inteligencie. Veľmi ma znepokojuje budúcnosť tejto technológie. Akonáhle sa dostaneme do bodu, v ktorom sa človekom vytvorený kód dokáže sám prepísať – napísať vlastný kód (stroj, ktorý dokáže myslieť) existuje vysoká pravdepodobnosť zlého výsledku… Nedávno som mal na túto tému debatu s jedným priateľom, ktorý so mnou nesúhlasí. Myslí si, že to nie je nič iné ako „Hollywood a keci“, žeby stroj mohol myslieť a ohroziť ľudskú spoločnosť. Avšak natíska sa tu otázka, kto takýto stroj naprogramuje a ktoré ľudské hodnoty tam zakóduje. Ktoré hodnoty budú mať uprednostnenie pred inými? Mojou najväčšou obavou je vyzbrojenie tejto technológie. Týmto smerom sa už začíname uberať – napr. dron, ktorý je schopný spraviť rozhodnutie na bojisku alebo na ulici v našom meste, teda kto rozhodne koho odstrániť, kedy a prečo?

Ako je to s médiami?

Problémom sú hlavne média, ktoré reprezentujú vládu a korporácie. Cenzurujú a zverejňujú nepravdivé informácie. Táto situácia sa zhoršuje. Ak chcete počuť skutočnú pravdu, je lepšie ju hľadať v alternatívnych zdrojoch, ktoré nie sú platené veľkými korporáciami.
Cenzúra slobody slova sa rozhodne zvyšuje. Niektorí jednotlivci, ktorí na Facebooku alebo Youtube nesúhlasia so status quo, sú delokalizovaní a finančne potrestaní… Toto sa stáva vážnym problémom. Alex Jones je jeden z prvých a ja predpovedám, že v budúcnosti bude oveľa viac takých, ktorí budú z YouTube „vykopnutí za šírenie falošných informácií“. Takže sa pýtam: kto sa stane sudcom a kto bude rozhodovať, či je informácia pravdivá alebo nie? YouTube?? Facebook?? Veď to je smiešne. Čo sa stalo so slobodou slova a slobodou prejavu? Pozorujem, ako je rovno pred našimi očami systematicky demontovaný. Prečo? Údajne pre našu záchranu pred prejavmi nenávisti.
Myslím si, že zvýšená cenzúra slobody slova sa rozšíri aj po iných krajinách sveta. Internet, ktorý je stále zadarmo, sa stane veľkým tŕňom v oku lojalistov a ich agendy. Žiaľ, my obyvatelia USA sme rozdelení aj v týchto tak vážnych témach, ktoré vo veľkom formujú našu budúcnosť.
Ďalším problémom, ktorý ovplyvňuje americkú kultúru je ultra precitlivenosť mnohých mladých ľudí. Niektorí sa domáhajú, aby sa nemohli používať výrazy, ktoré by mohli znieť útočne. Či nesúhlas občanov nie je cestou pravá slobody prejavu? Počul som o prípade, kedy sa študent domáhal, aby z univerzity vyhodili profesora, ktorý povedal niečo, čo študentku rozrušilo. Čo sa celý svet zbláznil? Veď ak akademická pôda nie je miestom, kde sa môže bez obáv diskutovať na rôzne témy a vyjadrovať svoj názor, tak kde potom?

Mentalita Slovákov a Američanov je zrejme veľmi rozdielna, aké sú podľa teba najväčšie rozdiely?

V posledných rokoch nevidím veľké rozdiely a to najmä vďaka internetu, Skypu a mobilným telefónom. Som prekvapený, akí podobní sa cítim s bratrancami a sesternicami s ktorými mám pravidelný kontakt.

Doma v Seattli si si otvoril vlastnú kliniku zameranú na naturopatiu. Je naturopatia v USA populárna? Je preplácaná poisťovňami?

Naturopatickí lekári sú licencovaní zatiaľ v 22 z 50 štátov USA plus Portoriko a Panenské ostrovy. V porovnaní s poslednými dekádami, počet štátov s povolenými licenciami veľmi rýchlo vzrástol. Stále viac ľudí sa zaujíma o rôzne alternatívne liečby a terapie. Osobne si myslím, že tento zvýšený záujem o rôzne terapie je zapríčinený aj vďaka internetu. Nemalú rolu tu hrá aj fakt, že klasická medicína má aj slabiny a nevýhody.
Väčšina zdravotných poisťovní výdavky za naturopatickú liečbu prepláca. Z tohto pohľadu je štát Washington najvhodnejší – asi 90% pacientov na mojej klinike platí so zdravotnými preukazmi.

Prečo si sa rozhodol pravé pre naturopatiu? Čo všetko sa ňou dá liečiť?

Keď som bol dvadsiatnik, hľadal som pomoc u bežného lekára, avšak ten mi nebol schopný pomôcť. Nemohol som pochopiť, prečo lekári nie sú schopní pomôcť každému s akoukoľvek chorobou. Žiaľ medicína spravila iba minimálny krok dopredu ohľadne chronických ochorení moderných čias, ako napr. cukrovka, srdcové choroby, rakovina, obezita a iné, tu veľmi zaostávame. Zdá sa, že sme oveľa efektívnejší a pohotovejší v zabíjaní ľudí v porovnaní s ich vyliečením.
Kým som býval v New Jersey, našiel som miestnu naturopatku, ktorá po dvoch sedeniach úplne zmenila moje zdravie do takej miery, že zmysel života som našiel v pomáhaní ľudom takýmto spôsobom. Bolo to “volanie”, uberať sa týmto smerom. Naturopatická medicína je systém medicín, ktorý kombinuje najlepšie z tradičného liečenia s modernou vedou. Pacientom predpisujem všetko: od zdravej stravy a výživy, po manipuláciu s chrbticou, herbálnu liečbu a homeopatiu, až po predpisovanie liekov a hormónov. Pomocou tohto prístupu sa dá liečiť akýkoľvek stav.

Tvoj najzaujímavejší prípad z praxe?

Je ich viac, napr. jedna z mojich terajších pacientiek má epizodickú hemiplegiu – jej pravá časť tváre aj tela dočasne ochrnie a po čase príznaky zmiznú; trpí tiež na poruchy zraku a má syndróm myofasciálnej bolesti, čo znamená, že trpí na rôzne druhy bolesti. Je to veľmi neobyčajný prípad. Zatiaľ nikto nebol schopný jej vysvetliť, čo sa s ňou deje alebo prečo ma tieto príznaky. Navštívila 12 rôznych lekárov, z toho 7 neurológov. Ja som bol ten šťastný trinásty. Po dvoch návštevách som určil, v čom by mohol byť problém. Zo skúseností viem, že takéto čudné až bizarné symptómy nie sú spôsobené žiadnymi bežnými chorobami, ale je to pravdepodobne jedna z dvoch vecí: infekcia ako napr. Borelióza, alebo vystavenie toxicite, či otrave. Pacientka je z Brazílie, kde byť atraktívnou hrá dôležitú úlohu. Pred rokmi si dala voperovať do prsníkov silikónové implantáty. Chorobu zapríčinenú implantátmi v prsníkoch je veľmi ťažko diagnostikovať a liečiť, a pritom je to dôležitý faktor. Okrem toho mala veľa zubných plomb z amalgámu a ortute. Ortuť môže zapríčiniť veľa neurologických symptómov. Okrem toho, implantáty mala tiež v tvári. Prvok, ktorý v nich použili bol metakrylát – typ plastovej živice. Je to jedovatý prvok, ktorý sa v USA na ľuďoch už nepoužíva, iba na zvieratách pri výmene bedrového kĺbu. Metakrylát môže spôsobovať veľa neurologických symptómov. Liečbu som začal s detoxikáciou tela doplnkovou liečbou, denné džúsy zo zelených zelenín, saunu ako terapiu a odporučil som zbaviť sa všetkého, čo obsahovalo ortuť. Čoskoro nato jej stavy ochrnutia prestali. Keď som ju naposledy videl, všetky implantáty už mala odstránené. S radosťou mi oznámila, že poruchy zraku takmer zmizli a bolesť tela je menšia o 60-70%. Predpokladám, že za 6-12 mesiacov sa jej stav ešte viac zlepši. V tomto je sila liečenia, keď nájdeme riešenie, ako odstrániť príčinu choroby a keď si uvedomíme, ako môžu toxíny zapríčiniť zmätok v našom zdraví.

Má každá choroba svoju psychickú príčinu, resp. čo je to choroba, ako vzniká?

Z toho čo dnes vieme, mnohé choroby nemajú fyzický, či psycho-somatický pôvod. Otázka znie, či sa tieto nefyzické faktory podieľajú na vzniku choroby alebo iba na procese liečenia? Odpoveď je, že obidve do určitej miery. Jednou z ťažkostí, ktoré my, holistickí lekári (ktorí veria, že človek pozostáva z fyzického tela, mysle a duše) máme určiť je, kde leží ťažisko problému – vo fyzickej, mentálnej alebo v duchovnej oblasti. Na tomto bude závisieť spôsob liečenia, a zistenie príčiny choroby. Ďalším aspektom je, akú úlohu hrá v liečení myseľ?
Je bežné vidieť pacientov, ktorí bojujú s pocitmi úzkosti, depresiou alebo v minulosti prešli cez psychologickú alebo fyzickú traumu. Veľká väčšina ľudí dnes nemá dostatočnú schopnosť vyrovnať sa so životným stresom, alebo ako sa vyrovnať so situáciou, keď sa dozvedia svoju diagnózu, s ktorou vôbec nerátali. Skoro každý pacient, ktorý trpí na úzkosť, trpí pocitom, že na neho ide katastrofa. Títo ľudia vnímajú svet takým spôsobom, že to automaticky prináša negatívne myšlienky. Ak máme negatívne myšlienky alebo máme negatívnu predstavu toho, čo príde, naše telo reaguje tak, že sa zvýši v tele stres. Zistil som, že úroveň stresujúceho každodenného života sa zvýšila 4-5x v porovnaní s tým, ako tomu bolo pred 20 rokmi. Ale naše schopnosti sa s tým vyrovnať zostali nezmenené, čo má za následok, že s pribúdajúcimi rokmi zostávame viac a viac vystresovaní. To spôsobuje vyššiu úroveň depresie, pocitov úzkosti a iných duševných problémov.

Čo sa s tým dá robiť?

Môžeme sa naučiť myslieť pozitívne, môžeme navštíviť terapeuta, ktorý sa venuje duševným problémom a ktorý môže pomôcť s kognitívnou liečbou. Tiež môžeme cvičiť, meditovať alebo chodiť na jogu, do prírody a odložiť telefón ďaleko od seba. Čiže môžeme sa držať staromódneho spôsobu života!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *