Vianoce – spomienka na Posolstvo z pred dvoch tisícročí.

V malej, svetlom hviezdy ožiarenej maštali sa narodilo dieťa, z ktorého vyrástol muž – Kráľ mocnejší než ktorýkoľvek vládca. Jeho moc však nemala pôvod v zbraniach, ani v peniazoch a ich poslušných nositeľoch, ale v Láske. Čistej, spravodlivej a prísnej. A v Slove, ktoré z nej vychádzalo ako Jej prejav.
Asi každý z nás už neraz zažil ten krásny a zároveň bolestný cit pri spomienke, ktorá Vianoce sprevádza. Pri spomienke na Vianoce z detstva, či z mladosti.
Všetci ľudia vo svojom vnútri vedia, ako by sa k sebe navzájom mali správať; a Vianoce sú čas, kedy sa aspoň na chvíľu o to snažia o čosi viac ako inokedy.
Nie sú vianočné darčeky vari len odleskom daru, ktorý ľudstvo dostalo pred vyše dve tisíc rokmi? Nemá byť to, čo my ľudia nazývame láskou, aspoň zrkadlením Lásky ktorej sa nám (aj vtedy) dostalo? Asi ten najkrajší vianočný dar si človek vie darovať iba sám, z vlastnej slobodnej vôle. – Rozhodnutie stať sa vnútorne čistým. Čistým vo svojom srdci.
„To hlavné je duchovné.“ napísal v jednom zo svojich listov Anton Srholec na Vianoce 2013. To duchovné môže človek nájsť a precítiť v tichu domova, v stíšení sa, pri modlitbe alebo pri čítaní knihy, ktorá človeku poskytuje Pravdu; lebo Pravda prináša vnútorne obohatenie a občerstvenie.

Milí naši čitatelia, blížia sa Vianoce a s nimi aj koniec tohto mimoriadneho roku. Prajeme Vám preto pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný rok 2021.

-redakcia-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *